Obecná témata

Kdy musí nastat výměna starého štítku za nový pro domácí spotřebiče a televizory, které byly na trhu před a po listopadu 2020?

 • Výměna musí proběhnout během 14 pracovních dní od 1. března 2021. 14 dní je uvedeno jako pracovních dní (tedy mimo sobotu, neděli a státní svátky). Nové štítky se nesmí objevit v obchodech před 1. březnem 2021.
 • Požadavky týkající se načasování výměny jsou stejné pro kamenné i internetové obchody.

Musí být vyměněn štítek u již naskladněných produktů?

 • Prodejci musí v obchodech vystavovat pouze nové štítky a to od data platnosti nových štítků. Nepožaduje se ale úprava balení již naskladněných produktů. Takže staré štítky a informační listy v baleních nemusí být nahrazovány.
 • Nicméně prodejci musí nahradit starý štítek samolepkou s novým štítkem stejné velikosti na baleních světelných zdrojů. Náhrada musí proběhnout během 18 měsíců po 1.9.2021 a před 28.2.2023.

Mohou být reklamy a katalogy s novým štítkem zveřejněny před 1.3.2021, resp. před 1.9.2021?

 • Jakákoliv reklama na produkt dotčený novým štítkem nesmí být zveřejněna s novou energetickou třídou či novým štítkem před vstupem v platnosti nových štítků (tedy před 1.3.2021 či 1.9.2021 podle produktové skupiny). Katalogy mohou být připraveny, ale nesmí dojít k distribuci před těmito daty. To samé platí pro reklamu na internetu.

Pro produktovou skupinu domácích spotřebičů, televizorů a elektronických displejů: které produkty jsou vyňaty ze štítkování s novým štítkem a do kdy se mohou u obchodníků prodávat?

 • Prodejci, který nemůže dostat nový štítek pro již naskladněné zboží, protože dodavatel ukončil své aktivity, je dovoleno prodávat tyto kusy zboží výhradně se starým štítkem do 30.11.2021. Po tomto datu již toto zboží nesmí být prodáváno ani v kamenných ani internetových obchodech.
 • Pokud nejsou žádné produkty spadající pod stejný model nebo ekvivalentní model umístěny na trh po 1.11.2020 a pokud starý štítek a nový štítek vyžaduje odlišné testování, má dodavatel výjimku z nařízení dodávat nový štítek pro produkty umístěné na trh před 1.11.2020. V tomto případě je prodejci umožněno prodej pouze se starým štítkem do 30.11.2021. Po tomto datu již toto zboží nesmí být prodáváno ani v kamenných ani internetových obchodech.

Prodej na dálku a prostřednictvím internetu včetně reklam a propagačního materiálu pro produktové skupiny s novým štítkem

Šipka s energetickou třídou a škálou tříd dle nařízení

Které požadavky je třeba vzít v úvahu pro prodej na dálku a prostřednictvím internetu?

 • Šipka s barvou energetické třídy produktu a s rozsahem dostupných tříd musí být umístěna vedle produktového modelu při prodeji na dálku (na internetu i na tištěných materiálech). Grafické podrobnosti šipky jsou v přílohách VII a VIII dotčených nařízeních ke štítkování. Černobílá verze je možná pro černobílé tištěné materiály.
 • Dodavatelé musí zaručit, že nový energetický štítek a informační list je k dispozici v databázi EPREL. Prodejci mohou od dodavatelů požadovat vytištěnou verzi (Článek 3 Povinnosti dodavatelů). Dodatečné informace k novému štítku a informačnímu listu pro prodej na dálku a prostřednictvím internetu jsou v přílohách VII a VIII dotčených nařízeních ke štítkování.
 • V případě dálkového prodeje a telemarketingu mohou zákazníci na požádání od prodejce obdržet vytištěný energetický štítek a informační list (obvykle bod 6 přílohy VII). V případě telemarketingu musí zákazník dostat informaci o energetické třídě a rozsahu dostupných tříd v mluvenné podobě (orálně).

Informace týkající se evropské databáze produktů EPREL

Jak a kdy jsou nové štítky generovány?

Dodavatelé již od 1. ledna 2019 musí registrovat své spotřebiče, které mají energetický štítek.

Dodavatelé musí své produkty znovu registrovat, pokud nespadají pod dané výjimky. S touto novou registrací je generován nový identifikátor EPREL.

Do třetího kvartálu 2020 umožňuje EPREL firmám předregistraci produktů, tedy vytvořit nový štítek "manuálě". EPREL vytvoří QR kód, který je začleněn do zdrojového souboru štítků (zveřejněn na Europa, formát INDD). Takže štítky mohou být vytvořeny manuálně s pomocí grafika.

Plná registrace do databáze EPREL se očekává od třetího kvartálu 2020. To zahrnuje funkci tvorby nových štítků. Takže od třetího kvartálu 2020 dále bude EPREL databáze vytvářet kompletní nové štítky. Firmy musí zadat všechna data pro produkty a štítek je vytvořen automaticky databází EPREL.

Budou mít prodejci možnost stáhnout si štítek a informační listy z databáze EPREL?

Prodejci budou mít možnost stáhnout informace z databáze EPREL od data vstupu platnosti nových štítků.

Kdy budou infromace v databázi EPREL o nových štítcích dostupné pro veřejnost?

 • Veřejnost bude mít možnost stažení nových štítků a informačních listů z databáze EPREL od data platnosti nových štítku.
 • Přístup do databáze EPREL bude umožněn přes QR kód přímo na produktovou stránku.
 • Informace poskytnuté v databázi  EPREL jsou založeny na současné/staré regulaci do 28.2.2021 pro domácí  spotřebiče, televizory a elektronické displeje, resp. do 31.8.2021 pro světelné zdroje. Informace podle nových nařízeních budou poskytovány od 1.3.2021 pro domácí spotřebiče, televizory a elektronické displeje a od 1.9.2021 pro světelné zdroje.

Propagační a vzdělávací materiály týkající se nových štítků

Jaké propagační a vzdělávací materiály mohou být použity před vstupem platnosti nových nařízení (1.3.2021 a 1.9.2021)?

 • Žádný propagační materiál pro produkty dotčené změnou štítku není možné zveřejnit před vstupem platnosti nového nařízení (1.3.2021 pro domácí spotřebiče, televizory a elektronické displeje a 1.9.2021 pro světelné zdroje). Katalogy mohou být připraveny, ale nikoliv distribuovány před tímto datem. To samé platí pro reklamu na internetu.
 • Informační kampaně se vzdělávacími materiály týkající se nových energetických štítků mohou být zveřejněny před vstupem platnosti nových nařízeních.