Světelné zdroje

Kdy budou dodavatelé a výrobci poskytovat nové štítky a kdy musí být v kamenných a internetových obchodech?

Nové světelné zdroje umístěné na trh po 1. září 2021

Od 1.5.2021, kdy je produkt umístěn na trh

  • Dodavatelé musí registrovat svůj produkt v evropské databázi EPREL na základě nových nařízení a musí na poskytnout nový štítek na balení.
  • Dodavatelé musí obchodníkům/prodejcům poskytnout související elektronický informační list. Obchodníci/prodejci také mohou požadovat informační list v tištěné podobě.

Od 1.9.2021

  • Prodejci musí nabízet nové produkty s novým štítkem na balení v obchodech kamenných i internetových

Světelné zdroje umístěné na trh již před 1. září 2021

Od 1.5.2021

  • Dodavatelé musí zaregistrovat svoje produkty v databázi EPREL na základě  nového nařízení včetně nového štítku a souvisejícího informačního listu.

Přechodná doba 18 měsíců od 1.9.2021 do 28.2.2023

  • Produkty, které jsou již na trh před 1.9.2021, mohou být dále prodávány se starým štítkem.
  • Dodavatel, na požádání od prodejců, musí poskytnout samolepky s novým štítkem a související informační listy pro naskladněné produkty.
  • Energetické štítky při prodeji na internetu musí být vyměneny do 14 pracovních dnů od 1.9.2021

Od 1.3.2023

  • Starý štítek na balení nebo u balení musí být překryt  samolepkou stejné velikosti s novým štítkem.
  • Musí být poskytnuty nové informační listy.

Jaké je rozlišení mezi světelným zdrojem a výrobkem obsahující světelný zdroj z pohledu nařízení?

Hlavním rozlišujícím znakem mezi světelným zdrojem a výrobkem obsahující světelný zdroj je možnost vyjmutí světelného zdroje pro účely ověření. Pokud světelný zdroj nelze vyjmout pro ověření orgány dohledu nad trhem, je celý produkt z pohledu nařízení světelný zdroj. Na světelný zdroj se vztahuje povinnost registrace do databáze EPREL a uvádění energetického štítku.

Stáhněte si níže manuál zabývající se štítkováním světelných zdrojů a svítidel.

Manuál o energetickém štítkování pro výrobce, dovozce a prodejce světelných zdrojů a svítidel