Rozdíly v porovnání se starým štítkem (kromě škály energetické účinnosti):

  • Žádné rozdíly v porovnání s předchozími údaji